Social media & Public Relations


RMC erkent dat voor een brede benadering van de markt, maar ook vanuit een specifieke communicatieproblematiek, het zeer gewenst kan zijn om gerichte Social Media en PR campagnes te voeren. Vanuit de wetenschap dat iedere doelgroep vraagt om een specifieke - waaronder mogelijk een persoonlijke - benadering om een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen werkt RMC aan verschillende activiteiten. De effectiviteit van uw communicatie staat voorop en afhankelijk van datgene wat het beste voor u werkt wordt door RMC het strijdplan opgesteld.

Sponsoring en Eventmarketing


Reeds in de ontwikkelingsfase van een communicatieconcept kan duidelijk naar voren komen dat voor het behalen van de communicatiedoelstellingen, en hiermee samenhangend het verkrijgen van bekendheid en de realisatie van de gewenste imagebeleving, sponsoring en/of eventmarketing effectieve communicatiemiddelen zijn. RMC heeft een unieke methode om sponsoring als effectief middel objectief te kunnen beoordelen en te kiezen. Het Spoover® model maakt een weloverwogen strategische keuze voor sponsoring en/of Eventmarketing mogelijk en geeft een goede basis voor het opstellen van contracten, het kwantificeren van de sponsoring en daarmee ook het periodiek uitvoeren van evaluaties en eventuele bijsturing. Tevens biedt het model de mogelijkheid organisaties die sponsors zoeken, zichzelf als professioneler en interessanter te presenteren. Een van de grootste voordelen van het Spoover model is tevens dat afspraken tussen deelnemende partijen zowel voor-, tussentijds als achteraf heel transparant zijn en daarmee voor beide partijen als een zeer objectief evaluatiemiddel mag worden beschouwd. Irritaties en conflicten worden voorkomen.