Marktanalyse en Marketingstrategie


Vanuit een uitgebreide analysefase (desk en eventueel ook field research) gaat RMC uw kansen en bedreigingen zichtbaar maken. Dit zal worden vertaald in een duidelijke marketingstrategie met veel aandacht voor nieuwe concepten. De communicatiestrategie zal als logisch vervolg tevens een prominente plaats innemen.

Communicatie-advies


Er wordt gekozen voor een op te bouwen, onderscheidende marktpositionering van het bedrijf, product en/of merk met onder andere een duidelijke weergave van de gewenste, emotionele waarden. Tevens wordt aangegeven welke stappen gewenst zijn om tot een nadere invulling van de totale communicatie te komen.

Concept en creatie


Vanuit een geformuleerd, strategisch basisplatform worden de communicatieconcepten ontwikkeld waarbij een en ander, afhankelijk van het concept, verder creatief wordt gevisualiseerd. In de presentatie naar de klant krijgt dit meestal de invulling in de vorm van moodboard of artist impression.