Multimedia


Vanuit het strategisch communicatieconcept wordt door RMC objectief geadviseerd welke communicatiemedia het beste kunnen worden gehanteerd. Hiertoe rekent RMC naast traditionele advertising ook de keuze voor bijvoorbeeld guerrillamarketing of direct marketing. Er kan ook een sterke voorkeur zijn voor interactieve media en ook het inschakelen van elkaar ondersteunende media (cross-media). In de overwegingen en de uiteindelijke mediakeuze wordt altijd rekening gehouden met de kern van de boodschap, het umfelt- imago, doelgroepbereik, dekking etcetera.

Naaste traditionele, is ook nieuwe media een belangrijke activiteit binnen RMC. Of het nu gaat om web-tv, viral marketing, zoekmachine marketing of een complete internetstrategie.

Internet


Afhankelijk van het communicatieconcept wordt er een vertaalslag gemaakt en gebruik gemaakt van de invulling op het WorldWideWeb. In de visie van RMC dient het internet een belangrijk onderdeel te zijn binnen het totaal van communicatieactiviteiten. Ook de uitstraling dient eenduidig te zijn.
  • Internetsite en onderhoud
  • E-commerce toepassingen
  • Streamers en banners
  • Zoekmachine marketing
  • Computer/Flash-animaties
  • Web-tv/Film (zie: youtube.com/rmcmediatv
  • Viral marketing
  • Interactieve programmaopbouw (bijv. bij promoties)
  • Internet media plaatsingen (ROTA)